Podmínky použití webu

O webu

Webová stránka Mojesmrt.cz je provozována Hospicovým občanským sdružením Cesta domů se sídlem Bubenská 421/3, 170 00 Praha 7.

Webová stránka slouží k osvětové činnosti v rámci kampaně Mojesmrt, která se snaží upozornit na fakt, že o představách spojených s koncem života by se mělo mluvit včas.
Aplikace Mojesmrt.cz nabízí možnost rozhodnout si o tom, jak chceme, aby vypadal konec našeho života. Je společným projektem Hospicového občanského sdružení Cesta domů a kreativní agentury Yinachi.

K čemu slouží

Účelem stránky je vytvoření seznamů posledních přání, tj. zaznamenaných preferencí ohledně konce života. Aplikace každému uživateli vygeneruje dva seznamy přání - jeden kompletní se všemi vyplněnými tématy, druhý bez témat, která uživatel označí jako soukromá. Seznamy jsou v principu veřejné, tj. nejsou chráněny heslem. Doporučujeme nevkládat žádné citlivé informace.

Webová stránka je pouze informativní, určená k zamyšlení. Neslouží jako datový trezor a nelze ji využít jako poradenského místo v případě krizové situace. V takovém případě doporučujeme obrátit se na odborníky (linky důvěry, poradny pro nemocné, umírající a pozůstalé).

Ochrana osobních údajů

Uživatelé jsou vyzváni, aby zadali jméno a emailovou adresu. Každému uživateli je na základě zadání emailové adresy vytvořen jedinečný profil. Zadáním e-amilové adresy uživatel stvrzuje, že adresa patří jemu. K spravování profilu není potřeba žádné heslo. Profil je možné kdykoli smazat. E-mailové adresy nepředáváme žádné třetí straně, slouží pouze k zasílání informací spojených s kampaní Mojesmrt a provozovatelem webu.

Využití materiálů ze stránky Mojesmrt.cz

Webovou stránku je možné využít pro mediální výstupy a edukační činnosti. Pokud tak učiníte, budeme rádi, když nám o tom dáte vědět a uvedete zdroj svých informací.