Podmínky použití webu

O webu

Webová stránka Mojesmrt.cz je provozována neziskovou organizací Cesta domů se sídlem Heleny Kočvarové 1583/1, 140 00 Praha 4.

Webová stránka slouží k osvětové činnosti v rámci kampaně Mojesmrt, která se snaží upozornit na fakt, že o představách spojených s koncem života by se mělo mluvit včas.
Aplikace Mojesmrt.cz nabízí možnost vyjádřit svá přání spojená s koncem našeho života. Je společným projektem domácího hospice Cesta domů a kreativní agentury Yinachi.

K čemu slouží

Účelem aplikace je vytvoření seznamů posledních přání, tj. zaznamenaných preferencí ohledně konce života. Aplikace každému uživateli vygeneruje dva seznamy přání – jeden kompletní se všemi vyplněnými tématy a druhý bez témat, která uživatel označí jako soukromá. Seznamy jsou v principu veřejné, tj. nejsou chráněny heslem. Doporučujeme nevkládat žádné citlivé informace.

Webová stránka je pouze informativní, určená k zamyšlení. Neslouží jako datový trezor a nelze ji využít jako poradenského místo v případě krizové situace. V takovém případě doporučujeme obrátit se na odborníky (linky důvěry, poradny pro nemocné, umírající a pozůstalé).

Ochrana osobních údajů

Uživatelé jsou vyzváni, aby zadali jméno a emailovou adresu. Každému uživateli je na základě zadání emailové adresy vytvořen jedinečný profil. Zadáním e-mailové adresy uživatel stvrzuje, že adresa patří jemu. K spravování profilu není potřeba žádné heslo. Profil je možné kdykoli smazat. E-mailové adresy nepředáváme žádné třetí straně, slouží pouze k zasílání informací spojených s kampaní Mojesmrt a provozovatelem webu.

Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je Cesta domů, z.ú., se sídlem Heleny Kočvarové 1583/1, 140 00 Praha 4, IČO: 265 28 843, zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. U 130 (dále „Cesta domů“).

Cesta domů provádí zpracování osobních údajů v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/67. V souvislosti s provozováním webové stránky Mojesmrt.cz se zejména jedná o zpracovávání následujících osobních údajů:

- identifikační údaje: jméno, příjmení

- kontaktní údaje: e-mailová adresa

Kromě výše vyjmenovaných osobních údajů Cesta domů zaznamenává a uchovává tzv. behavioriální údaje týkající se návštěvníků webových stránek Cesty domů (včetně webu Mojesmrt.cz). Všechny tyto údaje můžeme dále propojovat se zveřejněnými osobními údaji uvedenými ve veřejně přístupných zdrojích (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.). Stejně jako každý správce webových stránek jsme schopni rozpoznat Vaši IP adresu a jaký internetový prohlížeč používáte při prohlížení obsahu našich webových stránek.

Webové stránky Cesty domů mohou obsahovat odkazy na různé internetové stránky, zejména na sociální sítě jako jsou Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, apod. Tyto odkazy nejsou součástí internetových stránek Cesty domů, ale internetových stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující Vaši činnost na internetu. Cookies třetích osob se řídí zásadami ochrany osobních údajů těchto třetích osob. Cookies můžete zablokovat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

K analýze návštěv našich webových stránek a jejich vylepšení používáme Google Analytics. Google Analytics automaticky sbírá anonymní informace o návštěvách na těchto stránkách pomocí cookies.

Naše stránky obsahují také cookies, které jsou nezbytné k jejich fungování. Cesta domů neshromažďuje prostřednictvím funkčních cookies žádné osobní údaje.

Více informací o tom, jak Cesta domů nakládá s osobními údaji, najdete na stránce https://www.cestadomu.cz/nase-ochrana-vasich-udaju.

Využití materiálů ze stránky Mojesmrt.cz

Webovou stránku je možné využít pro mediální výstupy a edukační činnosti. Pokud tak učiníte, budeme rádi, když nám o tom dáte vědět a uvedete zdroj svých informací.