Osvětová kampaň Mojesmrt.cz

Aplikace Mojesmrt.cz je projektem domácího hospice Cesta domů a kreativní agentury Yinachi.

Jeho cílem je otevřít tabuizované téma umírání a smrti. Umožňuje si urovnat myšlenky týkající se vlastní smrti i smrtelnosti našich blízkých. Motivuje lidi přemýšlet včas o konci života a mluvit o svých přáních se svým okolím.

Aplikace Mojesmrt.cz cílí na skupinu lidí mezi 20-40 lety, která má dost času se na tuto situaci připravit a nebojí se o umírání přemýšlet, protože se jí ještě bezprostředně netýká. Aplikace je financována ze soukromých darů.

Tým

Projekt společně vytvořila Cesta domů a agentura Yinachi.
Design Petr Kudláček, web development manGoweb (dříve Clevis), hosting Bosson, uživatelské testování Dobrý web, kvantitativní výzkum Perfect Crowd, konzultace Centrum paliativní péče.
Na webu je použito písmo Rasmus Markuse Johna.