Co tě čeká?

Projdi si sedm témat spojených s koncem života.

U každého z nich doplň svoje poslední přání.

Na konci ti vygenerujeme seznam tvých přání.

Separator

Dokud svůj seznam nezveřejníš, nikdo se k němu nedostane.

Tvá data jsou v bezpečí. Svá přání můžeš kdykoli změnit a vygenerovat nový seznam.
Svůj účet můžeš kdykoli smazat.

Tvůj seznam dostane jedinečnou adresu, kterou budeš moci sdílet.

Můžeš ho rozeslat na tebou určené emailové adresy nebo nasdílet na svých sociálních sítích.
Sdílení ovšem není povinné, seznam si můžeš vytisknout nebo uložit pro svoji potřebu.

Můžeš si vybrat, co sdílet jen se svými blízkými a co s celým světem.

U každého tématu ve svém seznamu posledních přání budeš moci zvolit, jestli je soukromé.
Dostaneš tedy k dispozici dva seznamy - jeden kompletní (i se soukromými tématy) a jeden bez nich.
Záleží jen na tobě, který komu pošleš.

1. Moje hudba

Poslechni si nejhranější písničky na českých pohřbech. Taky ti je pustí, jestli neřekneš, že to chceš jinak. Stačí, když vybereš oblíbené songy na YouTube, a vložíš je do svého seznamu.

Co chceš zahrát ty?

Sestav si svůj playlist na pohřeb. Nebo to necháš náhodě?


				

Tip

Na pohřbu často zaznívá hudba, kterou pozůstalým vybere nebo doporučí pohřební služba. Nenech se tím omezovat, není to nic povinného. Stačí pohřební službě nebo přímo na místo, kde se bude pohřeb odehrávat, donést zvolené skladby na CD.

Nechat zahrát si můžeš cokoliv, třeba pozvat živou kapelu nebo nechat zazpívat operní árii. Opravdu není nutné, aby trampovi, který se celý život nejvíce pobavil u ohně s kytarou, na pohřbu zněla vážná hudba. Kytary a trampské písně můžou znít i na hřbitově.

2. Moje šaty

I po smrti platí, že "šaty dělaj člověka". Rozhodni si sám, do čeho tě naposledy oblečou. Nejprve si vyber typ oblečení a potom popiš, o které konkrétní kousky z tvojí skříně jde.	

Tip

Obvykle jsou zemřelí ustrojeni do něčeho parádního. Vytáhne se kostým nebo oblek, který měli naposledy na sobě na promoci vnoučat. Možná by se k nim ale víc hodilo jejich oblíbené tričko, svetr, který si sami upletli, nebo rybářské kalhoty. Prostě to, v čem se cítili dobře a co je nejlépe vystihuje.

Nenech si namluvit, že není možné dát se pohřbít bos. Stejně tak si s sebou do rakve můžeš vzít spoustu oblíbených a pro tebe cenných věcí. Jediné, s čím by mohl být problém, je nechat se pohřbít s toxickým odpadem.

3. Můj pohřeb

Jak bude vypadat tvůj poslední velký den? A dny potom?

Urna

Rakev

Květiny

Jakou chceš květinovou výzdobu? Nebo to necháš na příbuzných?


					

Smuteční řečník

Až na tebe bude někdo v dobrém vzpomínat, kdo by to měl být?


					

Kdo se postará o urnu

Ke jménu přidej e-mail, jestli mu o tom chceš dát vědět.

Kdo ponese rakev

Ke jménům přidej e-maily, jestli jim o tom chceš dát vědět.

Místo rozptylu nebo uložení


				

Místo pohřbu


				

Zvláštní přání


				

Tip

Pohřby, kterých ses doteď účastnil, si pravděpodobně byly dost podobné. Přitom i tady platí, že neexistuje žádný mustr, kterého se musíme držet (samozřejmě nemluvíme o církevních pohřbech). Místo a čas, řečníci, hudba, výzdoba, program - každé rozloučení může být jedinečné.

Pokud chceš pohřbít do země, budeš muset své přání omezit na registrovaná pohřebiště. Rozptýlit se můžeš nechat kdekoli, pokud k tomu získáš souhlas majitele pozemku. Takže na své zahradě v pohodě, u sousedů opatrně.

Jestliže slyšíš na slova DIY a EKO, bude tě zajímat přírodní pohřebnictví. Už i u nás si můžeš nechat uložit popel ke kořenům stromů na přírodním hřbitově. Nebo si pořiď biologicky rozložitelnou urnu obsahující semeno květiny či stromu.

Příručka pohřebnictví
Rozhovor o eko pohřbívání

4. Moje věci

Podle všeho nejsi faraon a s sebou do hrobu si toho moc nevezmeš. Teď máš příležitost svůj majetek rozdělit. Pojmenuj věci, které bys chtěl odkázat a přetáhni je do sloupečků. Připiš k nim jména osob, které by je měly dostat, a e-mail, pokud chceš, aby se o tom dozvěděli.

Tip

Pokud chceš mít jistotu, že se tvoje věci dostanou do správných rukou, sepiš závěť a svěř ji někomu odpovědnému. Žádná jiná garance neexistuje.

Závěť můžeš sepsat vlastnoručně, za účasti dvou svědků (pokud není vlastnoruční) nebo formou notářského zápisu. Všechny tři varianty jsou platné, tedy pokud nezapomeneš na datum a podpis. Závěť klidně můžeš napsat teď, v budoucnu se dá odvolat, roztrhat a napsat nová.

Jak přesně postupovat.

5. Moje parte

Parte je víc než papír na nástěnce v domě nebo na návsi. Tady si ho můžeš zkusit navrhnout. A rovnou dej vědět, kteří lidé by ho měli dostat.

Motto, básnička či vzkaz


			

Parte nemusí být jenom černobílé, psané ve Wordu. Jaké bys ho chtěl mít?


			

Parte by měli dostat


			

Tip

Parte jsou si obvykle podobná jako vejce vejci. Většinou je vyrobí pohřební služba, pozůstalí mají pouze možnost vybrat si z několika veršů a doplnit svoje jména. Klasické černobílé parte by většina z nás jistě dokázala vyrobit za pět minut. Takže – proč by ses do toho nepustil?

Za úvahu ještě stojí, jestli musí skutečně být černobílé, jestli na něm musí být křížek (co třeba tvoje oblíbená fotka?) či zda by nemohlo obsahovat nějaký osobitý vzkaz namísto obligátního verše. Pokud si na vlastní návrh netroufáš, určitě kolem sebe máš výtvarně a slohově nadané lidi, pro které bude pocta, pokud je požádáš, zda by se tohoto úkolu jednou neujali.

6. Moje strachy

Přiznat si strach je prvním krokem k tomu se jej zbavit. Když přemýšlím o smrti, bojím se…
Jak to máš ty? Z čeho máš strach?

Čeho se bojí ostatní

Bojím se o své blízké.

Bojím se, že nevím, co bude dál a že nestihnu vše, co mám v plánu.

Čeho se bojíš ty?

Tip

Studie Univerzity v Los Angeles otištěná v Psychological Science dokazuje, že mluvení o tom, čeho se bojíme, je nejúčinnějším způsobem, jak bojovat s našimi strachy a obavami. V našem případě se o své strachy nemusíte dělit s vědci, ale nejdříve sami se sebou a posléze i s ostatními.

Projevení našich obav také může pomoci lidem kolem nás dostat se na kloub tomu, čeho se bojí oni.

7. Moje poslední přání

Jestli chceš ještě něco říct, máš poslední příležitost.

Celý život jsem se snažil řídit tím		

Nechci, abyste zapomněli na		

A přál bych si, aby…


	

Tip

U tématu Moje věci jsme stručně vysvětlili, jak postupovat při sepisování poslední vůle. Poslední přání se nemusí vázat pouze na majetek, mohou se týkat i tvých preferencí v oblasti zdravotní péče.

Existuje tzv. institut dříve projevených přání, který zajišťuje, abys mohl předběžně vyslovit souhlas či nesouhlas s budoucími lékařskými zákroky pro případ, že o sobě v určitém momentu již nebudeš moci rozhodovat - například budeš v bezvědomí nebo budeš trpět demencí. Do těchto přání můžeš napsat, zda si přeješ transfúzi, zda chceš udržovat uměle při životě, zda chceš darovat orgány nebo kdo by případně za tebe měl tato rozhodnutí činit. Pokud bude dokument opatřen tvým úředně ověřeným podpisem, zdravotnický personál mu musí přizpůsobit léčbu.

Více informací najdeš zde.